Czym jest Księga Przychodów i Rozchodów i czy warto prowadzić ją online?

Prowadzenie KPiR to obowiązek, który bywa źródłem szeregu obaw dla osób, które znajdują się na wczesnym etapie rozwijania własnej firmy, a przy tym nie miały wcześniejszej styczności z niuansami przepisów podatkowych. Większość drobnych przedsiębiorców postąpi mądrze, jeśli spróbuje przełamać ten lęk, idąc w kierunku podjęcia odpowiedzialności, jaka wiąże się z zarządzaniem rachunkami firmy. Prowadzenie KPiR online to dobry sposób, by niewielki budżet firmowy nie był narażony na niepotrzebne obciążenia.

KPiR – kilka podstawowych informacji

Główną funkcją Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jest stanowienie szczegółowego spisu prowadzonych przez przedsiębiorcę działań finansowych, takich, jak dokonywane zakupy, koszty prowadzenia działalności, oraz przychody, a w szczególnych przypadkach również kwoty związane z pracami badawczo-rozwojowymi. Na podstawie wypełnionej KPiR Urząd Skarbowy ustala podstawę podatku, jaki nałożony zostanie na daną osobę fizyczną prowadzącą działalność lub też spółkę.

Przepisy, jakie regulują prowadzenie KPiR, określone zostały w ustawie o PIT oraz ustawie o rachunkowości z 1994 roku. Działalność za pomocą KPiR mogą ewidencjonować osoby fizyczne oraz spółki, w przypadku których mówimy o przychodzie netto nieprzekraczającym 1 200 000 euro (liczonym w odniesieniu do minionego roku obrotowego). KPiR powinna być dokumentem prowadzonym z dużą uwagą, jako że każda nieścisłość formalna, która się w niej pojawi, może skutkować koniecznością składania dodatkowych wyjaśnień w celu ustalenia podstawy opodatkowania.

Prowadzenie KPiR online – jak zrobić to z głową?

Księgowość prowadzona drogą elektroniczną swego czasu stała się rewolucyjnym sposobem na ograniczenie kosztów i nakładu pracy, związanego z ręcznym uzupełnianiem ksiąg oraz ich przechowywaniem. Kolejnym logicznym krokiem w kierunku odciążenia indywidualnych przedsiębiorców wydaje się program do księgowości online, przystosowany do prowadzenia KPiR zgodnie z najnowszą aktualizacją obowiązujących przepisów.

Darmowy program do faktur to znacznie lepszy pomysł na usystematyzowanie zobowiązań podatkowych niż próby ręcznego wystawiania każdego z dokumentów z osobna. Programy takie są najczęściej elementem złożonego systemu wsparcia księgowego, połączonym z poradnictwem rachunkowym przez Internet, szybką reakcją zespołu ekspertów na pojawiające się błędy, oraz możliwością inkorporacji oprogramowania do używanych przez firmę elektronicznych systemów sprzedaży. By mieć pewność, że wybrany przez nas program księgowy dla małych firm spełni pokładane w nim nadzieje, upewnijmy się przede wszystkim, że jego profil odpowiada potrzebom, jakie wynikają z konieczności prowadzenia KPiR.

Artykuł powstał we współpracy z Taxomatic (https://www.taxomatic.pl)